# دنیا

جنگ قدرت

سیاست رسیدن به قدرت       سیاست رسیدن به حکومت یاسای علم کشورداری         یاسای فرونشاندن شهوت دروغی به بزرگی دنیا          دروغی برای یک حمایت آرزوی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید