# آینده

دارم می بینم

دارم می بینم دارم میشنوم دارم احساس می کنم دارم .... دارم.... چیزایی رو که نباید شایدم چیزایی رو که باید و چیزایی رو که حتما سقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووط در محیطی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید