تصميم داشتم يه چيزی بنويسم
و نوشتم
ولی شک دارم اونو اينجا هم بنويسم يا نه
همه چيز بستگی به آينده مدرسه داره
اگه نمونم می نويسم
اگه بمونم مي نويسم

!

/ 2 نظر / 2 بازدید
hosmir

چه بنویسید چه بنویسید شما در ... ما جا داريد !