تاريخ بازگشت

اوايل تابستون زمان آزاد برای هر کاری که می خوای بکنی و نمی تونی

يا به عبارتی آغاز تعطيلات تابستانی برای شروع کار های غير درسی

چه بايد کرد

سلامت را نی خواهند پاسخ گفت

به طور کل فهميدم که دارم چرت و پرت می نويسم

برمی گردم حتما به زودی

 

/ 0 نظر / 13 بازدید