........................

ببخشید اگه یه ذره دیر میام و دیر می نویسم.

داستان رو به اتمامه یه نفر داره می خونتش نظر بده

ادامه شو می ذارم

به زودی

تا شاید اونی که باید بخونه..................

/ 0 نظر / 3 بازدید