آخ سلام
وای عيد اومد
من به شخصه آرزوی يه سال خوب رو ولسه شوما ها دارم
اگه خودتون نميخواين بهم بگين پس بيگيرم

/ 4 نظر / 2 بازدید
hosmirzaei

چه سال نويی ؟ چه عيدی ؟ چه کشکی ؟ اين که شد کريسمس !

ehsan

نه بابا ما خودمون ميگيم عيدتون مبارک نزن تو گوشمون ...

علی سیاه

بابا هادي بيا برات قالب بسازم ... عيدت هم مبارک