من می دونم

من میدونم این توپ گل میشه

 من میدونم این قصه سر دراز داره

من میدونم از اهواز تا اصفهان راه درازه

من میدونم فاصله مریلند تا مانیل زیاده

 من میدونم  از سیستان تا کردستان آباده

من میدونم بین مرگ و زندگی جنونه

من میدونم شاعر گرسنه شعر نمیفروشه

من میدونم  آدم در  دست خانواده اسیره

 من میدونم حق بر باطل پیروزه

من می دونم  خون روی چاقو نمیمونه

من می دونم زندگی مثل حبابه

من می دونم زمین صافه

من می دونم آسمون سقفه

من می دونم جای دروغگو جهنمه

من می دونم دو خط موازی به هم نمیرسه

من می دونم چشمای بسته هیچ وقت باز نمیشه

من می دونم مفهوم مستقل بودن زرشکه

 من می دونم دست اهریمن پشت حجابه

من می دونم چهره دشمن پشت نقابه

 من می دونم سزای رسیدن مرگه

 من می دونم.............................

من می دونم..............................

 من می دونم.............................

من می دونم این توپ گل میشه

/ 5 نظر / 14 بازدید
فرانکو

کاش بقیه هم به اندازه شما میدونستن.

سیا

آره، گل میشه!

مدی

بلاگ آپ شد..بدو بیا

آدرینا

گندم گل گندم ای خدا ،دختر مال مردم ای خدا نمی دونم این شعر و شنیدی یا نه اما عین می دونمایه تو . اما خداییش شما تنهایی همه ی اینا رو می دونین؟ بهم سر می زنی؟ خوش حال می شما