3 سال مفید ترس وفرصت

3 سال داره میشه که من نه به دلیل مفید ولی تو مفیدم اونم از نوع دوییش.

فهمیدن خیلی چیزا خیلی سخته خصوصا اگه حسی باشه که تنونی درکش کنی

 چه برای آدم مثلا بزرگ و چه برای آدم مثلا کوچیک

اینکه بترسی از اینکه طرف با اینکه خیلی چیزا رو میدونه ولی دوست داره پاپیچت بشه.

 اینکه بترسی از اینکه بعضی موارد با اینکه  خیلی راحت هست ولی انجام نشه

اینکه قاط بزنی از اینکه آدمی با اینکه می دونی طبیعتش اینه ولی یه کارایی رو انجام می ده. 

حالا.............. 

/ 0 نظر / 4 بازدید