آخ

آقا از خدا که پنهون نيست از شما چه پنهون
يه ذره هايی کم آوردم
بماند چرا ولی خوب شده ديگه
نشونه هاشو هم که دارين ميبينين
آقا يه کلوم ختم کلوم
رسيدم به اونجايی که...
مثل اين می مونه که بخوای از يه محيط پلاستيکی بزنی بيرون
خوب خيلی سخته
بايد از خيلی چيزا بگذری
مخصوصا وقتی که راهشو هم بلد نباشی
اگه راهشو بلتين بشم بگين
ممنون

/ 4 نظر / 3 بازدید
بارکد

بازم خوبه رسيدی به اونجا ... :)...تبريکات ..... پس همه چيز رديفه ديگه ؟

hh

البته ما اصولا با تریپ پير طريقت فاميليم! ولی بايد خودت بفهممی! چطوری جوون! منم بابا بزرگ!