ـ......باشه باشه
ـحالا چرا می زنی؟
ـحرف دهنتو بفهم مرتيکه نفهم
ـمرتيکه خودتی هفت جد و آبادت
ـيعنی قبول کردی نفهمی؟
ـحالا!!!
ـ...
ـ...
اين جملات بين دو نفر که در حال حل مسايلی بودند ردو بدل شد.
حالا چه مسايلی .... و کجا .... و در چه حالتي .... بماند.
اصش يه مسابقه شما چی فکر می کنين؟
و مورد دوم از کسانيکه خواهان نوشتن آن مطالب بنده در اين صفحه هستند خواهشمند است زير برگه را امضا کنند(برای اينکه بفهميد آن مطالب چيست از احسان بپرسين خب)
(احسان هم که معلومه کيه يه اعدامی در يک دالان سبز)

/ 7 نظر / 2 بازدید
zahra

ناز نکن بيا بنويس!

فرشاد

سلام! خوبی؟ خوشی؟سلامتی؟ منو ميشناسی؟ نه؟!! اشکال نداره! يعنی اشکال که داره کلی هم بهم برخورده ولی خوب.... بلاگت رو هم هنوز نخوندم (!!!!) راستی بابا اورکات! فعلاْ قربانت!

_rdp

هر چقد عشوه بيای، ناز کنی، باز....

hadihaddad

به زوديه زود همين امروز فردا فقط باهاس قول بدين وقتی خوندين منو نزنين

Ehsan

benevis dige !!! montazerim ha ! dar zemn 3shanbe eftari madrese ra yadet nare