مثل يك ...

 
مسافر قایق شب (1)
نویسنده : هادی حداد - ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۳٠
 

 

 

 

 تقدیم به زیباترین روزمرگی جهان و مهربان ترین روتن دنیا

هو


مسافر قایق شب یکی از آخرین مسافران لنج فرسوده ای بود که سالها بدون چشمداشتی مسافرانش را از بندر یاس به ساحل شقایق می رساند.مثل همه مسافران بدون بلیت و دعوت پا به این قایق گذاشته بود.ناخدای پیر که کسی از سن و سالش خبر نداشت و نیز هیچ کدام از جاشو ها نه از او و نه از هیچ مسافر دیگری نه تقاضای بلیت می کردند و نه پرسش درباره علت سوار شدن به این لنج فرسوده. خود لنج هم، با وجود اینکه بیشتر دوست داشت هیچ وقت هیچ مسافری نداشته باشد و بتواند در این راه دریایی یکطرفه بدون مسئولیت آزادانه به هر سو که می خواهد برود، کاری به کار نه این مسافر و نه هیچ مسافر دیگری نداشت.
مسافر آخری که گرد خستگی بر تنش و غبار دلهره بر روی صورتش نمایان بود ،بعد از اینکه با دودلی فراوان پای در این کشتی به ظاهر به گل نشسته گذاشت احساس سردرگمی اش بیشتر شد ولی می دانست که راه برگشتی به خانه قبلی ندارد.آرام آرام رفت و در گوشه ای خالی سر در گریبان فرو برد و چشم دوخت به امواج نیلی بی حد و حصر دریایی به ظاهر تمام نشدنی.
بعد از اولین قدمی که بر روی عرشه ای که از شدت پا خوردگی تمام چوب هایش ریش ریش شده بود گذاشت جاشو ها در چهره ی ناخدا احساس خطر را نمایان دیدند گویی این مسافر با دیگران فرق داشت .ناخدا حس کرد که نگاه این جوان خسته ،طریقه راه رفتنش ، حرکات آرام و نامطمئن دستهایش هنگام راه رفتن و حتی هنگامه ی ورودش به کشتی با دیگر مسافران فرق داشت...............

ادامه دارد (زیاد هم ادامه دارد)


 
comment نظرات ()
 
 
hey Jude
نویسنده : هادی حداد - ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۳٠
 

Hey Jude don't make it bad
Take a sad song and make it better
Remember to let her into your heart
Then you can start to make it better

Hey Jude don't be afraid
You were made to go out and get her
The minute you let her under your skin
Then you begin to make it better

And any time you feel the pain, Hey Jude, refrain
Don't carry the world upon your shoulders
For well you know that it's a fool who plays it cool
By making his world a little colder
Na na na na na
na na na na

Hey Jude don't let me down
You have found her now go and get her
Remember to let her into your heart
Then you can start to make it better

So let it out and let it in
Hey Jude begin
You're waiting for someone to perform with
And don't you know that it's just you
Hey Jude you'll do
The movement you need is on your shoulder

Na na na na na
na na na na Yeah

Hey Jude don't make it bad
Take a sad song and make it better
Remember to let her under your skin
Then you'll begin to make it better 
Better, better, better, better, better, Yeah,Yeah,Yeah

Na Na Na Na Na Na Na
Na Na Na Na, Hey Jude!


 
comment نظرات ()